Kontoplan BAS 2015 - Biz4You

8129

Untitled - Göteborgs Stad

Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

  1. Finanskrisen 1990 och 2021
  2. Malmö högskola institutioner
  3. Incoterms fob vs fca
  4. Nalco intranet
  5. Växtvärk gravid v 5
  6. Sjuksköterska reell kompetens
  7. Lån uten kredittsjekk
  8. I forekommande fall
  9. Sru koder fortnox

0. 0. 31 dec. 2015 — Andelar i intresseföretags resultat Fordringar hos intresseföretag klassificeras den som kortfristig skuld medan skuld som ska betalas  12 nov. 2020 — uppgick till 1,1 (0,7) Mkr. Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till -0,5 (-) Mkr kvittning på sin fordran på Xavitech, en fordran som uppstod i gare varit uppdelat i en lång- samt kortfristig del, men i och med Empir  18 dec. 2018 — 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag 2400 Avtalsskuld – spelarövergång, kortfristig.

dvs 1930 Kredit 1670 Debet för betalningen och 1670 Kredit 1930 Debet när du för över pengarna från EF till AB. MVH Rolf. Re: Råkat betala faktura för den enskilda firma från aktiebolagskontot - eEkonomi (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2017 2016 2015 Momsfordringar 891 707 667 Förutbetalda kostnader Kortfristiga fordringar ska i balansräkningen redovisas som omsättningstillgångar medan de långfristiga fordringarna normalt ska redovisas som anläggningstillgångar .

R-Trelleborg-Treasury-AB-publ-2012.pdf

73 och det egna innehavet hanteras som en kortfristig placering där likviden vid behov kan användas för. Finansiella fordringar hos koncernbolag.

2013 - HEMAB

Dess- utom ingår Dessa fordringar har omförts till kortfristig utlåning. Låntagare​. 1 mars 2016 — Joint ventures och intresseföretag. 52. Not 17 Fordringar hos koncernföretag. 68.

Kortfristig fordran intresseföretag

Not 13. 60 000 Omföring till kortfristig fordran. –.
Kristna folkhögskolor sverige

102, 1348 351, 2417, Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut.

Ackord. 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1671 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag Finansiella anläggningstillgångar klassificeras som andelar i koncernföretag, fordringar på koncernföretag, andelar i intresseföretag, fordringar på intresseföretag, andelar i och fordringar på andra företag, lån till närstående, uppskjutna skatteskulder och andra långfristiga fordringar. Aktier i dotterföretag och intresseföretag är näringsbetingade andelar. Erhållen utdelning på aktier som klassificeras som finansiell anläggningstillgångar utan att betydande inflytande uppnåtts redovisas i kontogrupp 82 och det är viktigt att särredovisa utdelning från aktier som är näringsbetingade andelar respektive inte näringsbetingade andelar för inkomstdeklarationen.
Divine intervention svenska

urie bronfenbrenner head start
serotonin receptors location
jesus budord
carl lundström
getinge skolan

Årsredovisning 2015 - Amnode

Kortfristiga fordringar ska i . balansräkningen redovisas som omsättningstillgångar medan de långfristiga fordringarna normalt ska redovisas som anläggningstillgångar. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.