8566

Källa: Skolverket.se. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden (…) Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (…) Lgr11: Normer, värden och värdegrund Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Här hittar du alla filmer Ämnesord: värdegrund Järfälla Mediecenters utbud, UR Play 5.1.4 Lgr11 i jämförelse med Lpo94.. 20 5.1.5 Översikt värdegrunden är vi betjänta av att reda ut vad en värdegrund är för något.

  1. Gymnasieskolor i kalmar
  2. Police id card
  3. Wallhamn ab
  4. Mcdonalds kungsbacka frukost
  5. Vad kostar det att lana 1 miljon
  6. Hur manga ton koldioxid per person
  7. Nina berggren
  8. Resandefolket efternamn
  9. När har man väjningsplikt mot bussar
  10. Halvledare diod

Vad vi Skolans värdegrund och uppdrag De samlade läroplanernas första del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Läroplanen (Lgr11) omfattar även förskoleklassen i de två första delarna ur Lgr11, Skolans uppdrag och värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Förskolklass tar vid där förskolan slutar, förvaltar det barnen kan och ger dem möjlighet att utveckla sitt lärande. (Lgr 11 kap 1 - Skolans värdegrund och uppdrag) Jag tycker detta är så bra. Tänk att dessa ord står i början av vår Svenska läroplan. Vi har ett uppdrag att lära våra elever livsviktiga värden som främjar, kamratskap, självkänsla och social kompetens.

Skolans värdegrund och uppdrag .

Kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag.

Skolans värdegrund (5 min) Film: Skolans värdegrund (tid 05:42 Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i fritidshemmet. I Lgr11 beskrivs värden om en likvärdig utbildning och hur den bör utformas för att alla ska kunna delta i gemenskapen. Ett problem med begreppsanvändningen är avsaknaden av en gemensam definition av begreppen ”en skola för alla” och ”inkludering”. LGR 11 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011 Kap1. Skolans värdegrund och uppdrag Kap2.

Lgr11 värdegrund

(Tala, lyssna och Vidare undersöker uppsatsen om en förändring i detta avseende har ägt rum vid en jämförelse mellan Lpo94 och Lgr11. Jag använder mig i uppsatsen av en disku rsanalytisk metod som syftar till att granska styrdokumentets explicita och implicita uppfattningar om skönlitteratur i förhållande till skolans värdegrund. presenteras vad som finns representerat i läroplanerna Lgr11 såväl som Lpfö98. Begreppet värdegrund handlar om frågor kring etik, moral, normer, demokrati, relationer samt livsåskådning1. 1.3.1 Värdegrunden i skolan I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) tas värdegrunden upp att ett etiskt förhållningssätt skall LGR11: Fjärde upplagan (2017) Denna upplaga har reviderats för att förtydliga skolans uppdrag att stärka elev­ ernas digitala kompetens.
Grau du roi

Skolans värdegrund (5 min) Film: Skolans värdegrund (tid 05:42 Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i fritidshemmet. I Lgr11 beskrivs värden om en likvärdig utbildning och hur den bör utformas för att alla ska kunna delta i gemenskapen. Ett problem med begreppsanvändningen är avsaknaden av en gemensam definition av begreppen ”en skola för alla” och ”inkludering”.

Mål och riktlinjer .
Fartygets befälhavare

jobb i dorotea
apotek stenby västerås
empatiskt förhållningssätt exempel
vad går upp och ner utan att röra sig
msek betyder
inre stress symtom
keto diet meals

LGR11: Fjärde upplagan (2017) Denna upplaga har reviderats för att förtydliga skolans uppdrag att stärka elev­ ernas digitala kompetens. Förändringarna finns i läroplanens första och andra.. Published on Apr 3, 2017 .