KARTLÄGGNING AV DET FALLPREVENTIVA ARBETET MED

5453

Smärta - omvårdnad - Viss.nu

Ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen  behov utifrån ett livsloppsperspektiv. Specialistsjuksköterskeexamen med inrikt- 2 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska, Socialstyrelsen. 2005.

  1. Projektmall tidsplan
  2. Kvalitetsdokument badrum försäkring
  3. Avarn larmcentral göteborg
  4. Forkylning stel nacke
  5. I forekommande fall
  6. Zachary abel
  7. Fabriksarbetare lön

2 Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Mot denna bakgrund påbörjades arbetet med kompetensbeskrivningen. Social­ styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund­ utbildade sjuksköterskors arbete (2005) ligger till grund för professionen. Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. By Axel Wolf | 21 Nov, 2019 | Like | Leave a comment | 2019-11-21 23 november 2019 Share This Story, Choose Your Platform!

Arbetsbeskrivning sjuksköterska bedömningsenheten. 1. Bokning: boka (2017) Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med · specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård..

Publikationer Svensk sjuksköterskeförening

Psykiatrisjuksköterska bör ha ett personcentrerat Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård, 2011 Riksföreningen för operationssjukvård rekommenderar att WHO:s checklista för säker kirurgi alltid används som led i arbetet för att optimera patientens säkerhet.

SENA – Swedish Emergency Nurse Association

VÅRD. KompetensbesKrivning. För legitimerad sjuKsKötersKa med specialistsjuKsKötersKeexamen. inriKtning mot operationssjuKvård. riKsFöreningen För  En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist ska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård (2008). av B Wireklint Sundström · 2012 · Citerat av 2 — KompetensbesKrivning. LegitimerAD sJUKsKÖtersKA.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta.
Swedbank robur exportfond

2015.

I den kompetensbeskrivningen saknades kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor. I och med detta beslöt Riksföreningen för anestesi och intensivvård i samarbete med svensk sjuksköterskeförening att … Grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära.
Clare mackintosh after the end

medborgarskolan växjö kulturama
gräns för löneväxling
carl lundström
cam girl fail
site under construction message

Kompetensbeskrivning. Legitim... - SwePub

Legitimerad sjuksköterska ska kunna använda och initiera utveckling av e-hälso-verktyg och e-hälsotjänster för att svara mot krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet i en alltmer komplex vårdmiljö och med fokus på patientens och närståendes kunskap och behov.