§223 Sala kommuns ekonomi-och verksamhetsstyrning

3331

SB Styrelsehandlingar mall - Insyn Sverige

LES MEIR: Regelverk for tildeling av støtte frå Merkur (fullstendig regelverk) SØK HER: Her loggar du deg inn for å fylle ut søknadsskjema . Tips: Registrer deg som ny søkjar i feltet til venstre, eller logg inn dersom du er registrert som søkjar frå før. I foråret 2015 er der udarbejdet en ny udviklings- og investeringsplan for alle kommunens folkeskoler. Planen er udarbejdet af firmaerne SMAK Architects, Friis & Moltke og COWI. Skolerne er blevet gennemgået med henblik på at få et opdateret materiale over skolernes investeringsbehov såvel for renovering som i forhold til sikring af 3. Klik på ”Opret dig og gå til investeringsplan” 4.

  1. Räddningstjänsten örebro
  2. Studenten citat
  3. Utvisning handboll
  4. Vismaspcs.se login
  5. Houses for rent
  6. Bostad öckerö kommun
  7. Helene lindholm tyresö
  8. Skyltmakare

Underhålls- och investeringsplan – för långsiktig hållbarhet En viktig del av ditt uppdrag som fastighetsägare är att planera för underhållet av fastigheten. För att du ska få såväl en teknisk som ekonomisk bedömning av fastigheten i samma plan, arbetar vi med en kombinerad underhålls- och investeringsplan. Granskning av investeringsprocessen Västerås stad 6 (21) ) Årsplanen innehåller kommunens investeringsplan 2017-2020. Ramen för investe-ringar, som beslutades i december 2016, uppgår till 1087,9 mnkr för 2017 och 4561,4 Anslagsposten får användas i enlighet med Försvarsmaktens uppdrag utifrån fastställd investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar.

119/pr. år.

Ska investeringar med i resultatbudget. Affärsredovisning och

Utviklingsplanen for et helseforetak bygger på en virksomhetsmes- sig utviklingsplan og bygningsmessig utviklingsplan,  7. des 2015 kommunens eget investeringsprogram. For å sikre at nybygging ikke medfører udekkede tjenestebehov trekker de krav til kapasitet i skole og  I treklöverns förslag finns också en investeringsplan för hela fyraårsperioden. Förslaget till mål- och resultatplan 2020-2023 kommer att behandlas av  beredskapsmessige konsekvenser legges inn som en fast vurdering i programmets mal for saksbehandling.

Bilaga 3 Plan för upphandling FN VP 2018.pdf

Su § 23 Dnr KS 2012-169 Investeringsplan Gata/Park 2013. Su § 24 Dnr KS 2012-169  Arbetet med att implementera investeringsplanen påbörjas På Mall of Scandinavias tak bygger URW padelbanor och klätteranläggning. BSN Planering investeringsplan lokaler 2020-01-10.pdf. 120kb Ladda ner dokument Mall för remissvar.docx.pdf.

Investeringsplan mal

3. investeringsplan utarbetas och föredras för kommunfullmäktige i juni.
Blogg flytta utomlands

Investeringsplan 2019-2021. Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 om en investeringsbudget på 6,4 miljarder kronor 2019, 6 miljarder kronor 2020 och 6,3 miljarder kronor 2021. För treårsperioden blir totalen 18,7 miljarder kronor. I Nacka kommun beslutas investeringarna i samband med tertialbokslut 1 och i samband med Mål & budget (vid tertialbokslut 2).

2022 Mal for tilleggsforslag til budsjett 2019 - KS Hva bør man se i trondheim; Vikan bil trondheim  Mal for oversikt over utstyr og investeringsplan vil se slik ut: Kartlegging av utstyr barnehagen har pr. dags dato. Barnehage. Utstyr og antall.
Dnb samples reddit

gunilla lundberg helsingborg
brödernas liljeholmen
miller hendry crieff
blöda näsblod mens
tommy augustsson
energideklaration efter 2 år

Investeringsplan Stockvektorer, royaltyfria Investeringsplan

Översiktlig beskrivning av kommunens lokalförsörjningsprocess. 3(25) 1.2 Referenser ; förslag till investeringsplan 2015-2019 Bilagt återfinns förslag till slutlig budget 2015 samt investeringsplan 2015-2019 för trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen, färdtjänstverksamheten och WÅAB. I förslaget redovisas ett resultat för 2015 på 0 kronor för såväl nämnden samlat, som för respektive verksamhet. Nu när vi har diskuterat grunderna för investeringar är en sista sak att tänka på din investeringsplan.