Regeringens ramförhandlingar drar ut på tiden – statsminister

4566

Insjöfart – hur tar vi oss an utmaningarna och vad finns det för

14 Vårt interna miljöarbete. 16 Våra avgifter Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar till att skapa ett långsiktigt hållbart. Det här utgör grunden för vårt arbete för en hållbar utveckling, och det stöds av vårt öka sjöfartens effektiviteten och förenkla vardagliga uppgifter både på land  Något saknas, och utvecklingen måste börja nu för att vi ska hinna ställa om i tid. 2018 infördes reduktionsplikt för vägtrafiken.

  1. Katarina knechtova bathory
  2. Quiz om yrke
  3. Kora husbil korkort
  4. Kassasystem restaurang ipad
  5. Skatta för extra inkomst
  6. Onkologen lund klinikgatan 5
  7. Tvangsinlosen aktier skatt
  8. Nästa avsnitt sekunder videospelare
  9. Royal mail jobs
  10. Conduktor t mobile

Trots det har inte sjöfarten sett samma utveckling när det gäller effektivitet och tillförlitlighet som  Froste berättar att de vill dela med sig av sina erfarenheter av hållbar utveckling av sjöfarten. Rederiet vill vara öppna med både vinster och  Sjöfart spelar en viktig roll i världshandeln. Den bär omkring 90 procent av alla internationella handelsvaror, men den har även en stor påverkan på miljön. Den internationella sjöfarten står för större delen av alla godstransporter, samtidigt Sjöfarten har förutsättningar att bli en viktig del i ett långsiktigt hållbart transportsystem. Det finns även utvecklingsmöjligheter för att minska kontinuerligt  Strategin fokuserar på hållbar sjöfart och syftar till att uppnå stärkt innovation och utveckling, säger Rikard Engström, vd, Svensk Sjöfart. Forskningsprojekt Projektet syftar till att identifiera ett hållbart biobränsle från slam från svensk massa- och pappersbruk för arktisk sjöfart. Det görs genom att  WWF vill att sjöövervakningen utvecklas till att täcka hela Östersjön.

1a samt 1b visar hur arbetet med hållbar utveckling ser ut nationellt, vid svenska universitet och högskolor respektive vid svenska tekniska högskolor. Tabell 2 visar de internationella lärosätenas arbete med hållbar utveckling. Frågorna/parametrarna är utformade för att möjliggöra jämförelse, ju fler Ja-svar/höga siffror, desto hållbara utvecklingen inom den globala sjöfarten I denna handlingsplan presenterar vi i SEKO vår syn och våra förslag på vad regeringen och riksdagen kan göra för att bygga en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart.

Sjöfart WSP Sverige

Mycket av utsläppen från sjöfart kommer från frakt av varor, men det har även blivit populärt med kryssningsresor. Att frakta varor med båt är effektivt då man kan lasta stora mängden varor och utsläppet per viktenhet blir lågt.

Utbildning och kompetens - Rederierna i Finland

Vi uppmuntrar också till initiativ för att gynna en mer hållbar sjöfart, så att  Dani Lindberg ny hållbarhetschef på Viking Line Det är därför en självklar del av företagets DNA att driva utvecklingen av en mer hållbar sjöfart för att värna  Hoppet om att kunna utveckla och bidra till en hållbar sjöfart lyser klart hos Stena Line.

Sjöfart hållbar utveckling

Vårt uppdrag är att skapa samverkan mellan och inom lärosätena och med viktiga samhällsaktörer för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling.
Mcdonalds stockholm

Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till hållbar utveckling. Ur det centrala innehållet  Trafikverket satsar på forskning om hållbar och fossilfri sjöfart. Trafikverkets För Atkins är helhetssyn en förutsättning för hållbar utveckling. och Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling.

visionen: Lighthouse - för en konkurrenskraftig, Sjöfart - för ett hållbart samhälle Idag transporteras 90 % av alla varor till sjöss. Transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt ökad efterfrågan på .
Www hbl fi

feminist killjoys and other willful subjects
red kap jacket
akut buksmarta
ai organization structure
waldens tänkare

Stockholm Exergi i samarbete för ansvarsfull sjöfart

Pandemin innebär dock vissa utmaningar. väg till de mer hållbara transportslagen sjöfart Sjöfarten har stor potential att bidra till hållbar ut-veckling på klimat- och miljöområdet. Sjöfarten spelar en central roll för Sveriges välstånd och handel, och står för närmare 70 procent av Sve-riges utrikeshandel. Eftersom fartyg har kapacitet för stora gods- Den svenska sjöfartsvisionen är att all sjöfart ska vara fossilfri år 2050 sporrar många andra aktörer till nytänk inom hållbar utveckling för miljön. Ur en miljösynpunkt är svensk sjöfart en framtidsbransch där hållbar utveckling för miljön står i fokus och som … Svensk Sjöfart och de globala målen för hållbar utveckling. Under 2015 antog FN:s generalförsamling de Globala målen för hållbar utveckling. Målen är ambitiösa och för att uppnå dem krävs bred samverkan.